ارتباط با مدیران استان

آیت اله مولایی زاده

معاون توسعه مشارکتها
ضیاء رضایی

ضیاء رضایی

مدیرکل
  • 084-32220005
معاون حمایت و سلامت خانواده

شبیب جعفرزاده

معاون حمایت و سلامت خانواده
  • 084-32220005
معاون توسعه مشارکتهای مردمی

رمضان دستیاری

قائم مقام امداد استان
  • 084-32220093
معاون اشتغال و خودکفایی

روح الله سلیمانی

معاون اشتغال و خودکفایی
  • 084-32222030
معاون امور فرهنگی

همت الفتی

معاون امور فرهنگی
  • 084-32220008