دکمه موبایل منو

راه اندازی قربانگاه و ایستگاه نذر و قربانی توسط کمیته امداد استان ایلام و توزیع نذورات بین مددجویان /98/5/21

راه اندازی قربانگاه و ایستگاه نذر و قربانی توسط کمیته امداد استان ایلام و توزیع نذورات بین مددجویان /98/5/21 کمیته امداد استان ایلام به منظور دریافت نذورات قربانی مردم نوع دوست این استان و توزیع آن در بین نیازمندان در روز عید سعید قربان اقدام به راه اندازی ایستگاههای نذر و قربانی کرد که این مکانها مورد استقبال مردم گرار گرفت. عکاس: حشمت اله کرمی نژاد
راه اندازی قربانگاه و ایستگاه نذر و قربانی توسط کمیته امداد استان ایلام  21
راه اندازی قربانگاه و ایستگاه نذر و قربانی توسط کمیته امداد استان ایلام  20
راه اندازی قربانگاه و ایستگاه نذر و قربانی توسط کمیته امداد استان ایلام  19
راه اندازی قربانگاه و ایستگاه نذر و قربانی توسط کمیته امداد استان ایلام  18
راه اندازی قربانگاه و ایستگاه نذر و قربانی توسط کمیته امداد استان ایلام  16
راه اندازی قربانگاه و ایستگاه نذر و قربانی توسط کمیته امداد استان ایلام  15
راه اندازی قربانگاه و ایستگاه نذر و قربانی توسط کمیته امداد استان ایلام  14
راه اندازی قربانگاه و ایستگاه نذر و قربانی توسط کمیته امداد استان ایلام  13
راه اندازی قربانگاه و ایستگاه نذر و قربانی توسط کمیته امداد استان ایلام  12
راه اندازی قربانگاه و ایستگاه نذر و قربانی توسط کمیته امداد استان ایلام  11
صفحه ۱ از ۲ ۲

برای نظر دادن ابتدا باید به سیستم وارد شوید. برای ورود به سیستم اینجا کلیک کنید.