دکمه موبایل منو

برگزاری برنامه افطاری ساده در روستای سیل زده «چم رویته» شهرستان سیروان ایلام به روایت تصویر/98/3/12

برگزاری برنامه افطاری ساده در روستای سیل زده «چم رویته» شهرستان سیروان ایلام به روایت تصویر/98/3/12 در ادامه برگزاری برنامه افطاری ساده در مناطق سیل زده استان ایلام این برنامه اینبار در روستای سیل زده چم ریته از توابع شهرستان سیروان ایلام برگزار شد. عکاس: حشمت اله کرمی نژاد
برگزاری برنامه افطاری ساده در روستای سیل زده «چم رویته» شهرستان سیروان ایلام به روایت تصویر 16
برگزاری برنامه افطاری ساده در روستای سیل زده «چم رویته» شهرستان سیروان ایلام به روایت تصویر 15
برگزاری برنامه افطاری ساده در روستای سیل زده «چم رویته» شهرستان سیروان ایلام به روایت تصویر 14
برگزاری برنامه افطاری ساده در روستای سیل زده «چم رویته» شهرستان سیروان ایلام به روایت تصویر 13
برگزاری برنامه افطاری ساده در روستای سیل زده «چم رویته» شهرستان سیروان ایلام به روایت تصویر 12
برگزاری برنامه افطاری ساده در روستای سیل زده «چم رویته» شهرستان سیروان ایلام به روایت تصویر 10
برگزاری برنامه افطاری ساده در روستای سیل زده «چم رویته» شهرستان سیروان ایلام به روایت تصویر 9
برگزاری برنامه افطاری ساده در روستای سیل زده «چم رویته» شهرستان سیروان ایلام به روایت تصویر 8
برگزاری برنامه افطاری ساده در روستای سیل زده «چم رویته» شهرستان سیروان ایلام به روایت تصویر 6
برگزاری برنامه افطاری ساده در روستای سیل زده «چم رویته» شهرستان سیروان ایلام به روایت تصویر 5
صفحه ۱ از ۲ ۲

برای نظر دادن ابتدا باید به سیستم وارد شوید. برای ورود به سیستم اینجا کلیک کنید.