دکمه موبایل منو

برنامه افطاری ساده و توزیع سبدهای غذایی بین نیازمندان شهرستان ایلام/98/3/7

برنامه افطاری ساده و توزیع سبدهای غذایی بین نیازمندان شهرستان ایلام/98/3/7 در ادامه برنامه های افطاری ساده برای نیازمندان استان ایلام اینبار این برنامه برای مددجویان منطقه 2 ایلام اجراء و در پایان برنامه نیز سبدهای غذایی بین مددجویان توزیع شد. عکاس: حشمت اله کرمی نژاد
برنامه افطاری ساده و توزیع سبدهای غذایی بین نیازمندان شهرستان ایلام 21
برنامه افطاری ساده و توزیع سبدهای غذایی بین نیازمندان شهرستان ایلام 20
برنامه افطاری ساده و توزیع سبدهای غذایی بین نیازمندان شهرستان ایلام 18
برنامه افطاری ساده و توزیع سبدهای غذایی بین نیازمندان شهرستان ایلام 15
برنامه افطاری ساده و توزیع سبدهای غذایی بین نیازمندان شهرستان ایلام 14
برنامه افطاری ساده و توزیع سبدهای غذایی بین نیازمندان شهرستان ایلام 13
برنامه افطاری ساده و توزیع سبدهای غذایی بین نیازمندان شهرستان ایلام 12
برنامه افطاری ساده و توزیع سبدهای غذایی بین نیازمندان شهرستان ایلام 11
برنامه افطاری ساده و توزیع سبدهای غذایی بین نیازمندان شهرستان ایلام 10
برنامه افطاری ساده و توزیع سبدهای غذایی بین نیازمندان شهرستان ایلام 9
صفحه ۱ از ۲ ۲

برای نظر دادن ابتدا باید به سیستم وارد شوید. برای ورود به سیستم اینجا کلیک کنید.