دکمه موبایل منو

برنامه افطاری ساده در روستای سیل زده چم شیر سیروان ایلام توسط کمیته امداد به روایت تصویر/98/3/6

برنامه افطاری ساده در روستای سیل زده چم شیر سیروان ایلام توسط کمیته امداد به روایت تصویر/98/3/6 در ادامه برنامه های کمیته امداد برای افطاری مردم مناطق سیل زده این استان همه اهالی روستای سیل زده ی چم شیر شهرستان سیروان افطار و غذای گرم دریافت کردند. عکاس: حشمت اله کرمی نژاد
برنامه افطار ی ساده در روستای سیل زده چم شیر سیروان توسط کمیته امداد به روایت تصویر 17
برنامه افطار ی ساده در روستای سیل زده چم شیر سیروان توسط کمیته امداد به روایت تصویر 21
برنامه افطار ی ساده در روستای سیل زده چم شیر سیروان توسط کمیته امداد به روایت تصویر 20
برنامه افطار ی ساده در روستای سیل زده چم شیر سیروان توسط کمیته امداد به روایت تصویر 19
برنامه افطار ی ساده در روستای سیل زده چم شیر سیروان توسط کمیته امداد به روایت تصویر 18
برنامه افطار ی ساده در روستای سیل زده چم شیر سیروان توسط کمیته امداد به روایت تصویر 13
برنامه افطار ی ساده در روستای سیل زده چم شیر سیروان توسط کمیته امداد به روایت تصویر 12
برنامه افطار ی ساده در روستای سیل زده چم شیر سیروان توسط کمیته امداد به روایت تصویر 11
برنامه افطار ی ساده در روستای سیل زده چم شیر سیروان توسط کمیته امداد به روایت تصویر 10
برنامه افطار ی ساده در روستای سیل زده چم شیر سیروان توسط کمیته امداد به روایت تصویر 9
صفحه ۱ از ۲ ۲

برای نظر دادن ابتدا باید به سیستم وارد شوید. برای ورود به سیستم اینجا کلیک کنید.