دکمه موبایل منو

توزیع کالا و مواد غذایی بین مددجویان محاصره شده در دریاچه سد سیمره شهرستان سیروان استان ایلام/98/1/31

توزیع کالا و مواد غذایی بین مددجویان محاصره شده در دریاچه سد سیمره شهرستان سیروان استان ایلام/98/1/31 در اثر سیلابهای روزهای گذشته و پیشروی دریاچه سد سیمره در استان ایلام ، منازل خانواده های مددجوی زیادی در روستاهای سواحل این دریاچه در شهرستان سیروان این استان به زیر آب رفته و یا به محاصره این دریاچه درآمده و ارتباط زمینی آنها نیز قطع شده است. کمیته امداد استان ایلام از طریق قایق و خودرو همچنان در حال کمک رسانی به این خانواده های نیازمند در محاصره این دریاچه است. عکاس: حشمت اله کرمی نژاد
توزیع کالا و مواد غذایی بین مددجویان محاصره شده در  دریاچه سد سیمره شهرستان سیروان استان ایلام/98/1/31 11
توزیع کالا و مواد غذایی بین مددجویان محاصره شده در  دریاچه سد سیمره شهرستان سیروان استان ایلام/98/1/31 12
توزیع کالا و مواد غذایی بین مددجویان محاصره شده در  دریاچه سد سیمره شهرستان سیروان استان ایلام/98/1/31 17
توزیع کالا و مواد غذایی بین مددجویان محاصره شده در  دریاچه سد سیمره شهرستان سیروان استان ایلام/98/1/31 18
توزیع کالا و مواد غذایی بین مددجویان محاصره شده در  دریاچه سد سیمره شهرستان سیروان استان ایلام/98/1/31 23
توزیع کالا و مواد غذایی بین مددجویان محاصره شده در  دریاچه سد سیمره شهرستان سیروان استان ایلام/98/1/31 21
توزیع کالا و مواد غذایی بین مددجویان محاصره شده در  دریاچه سد سیمره شهرستان سیروان استان ایلام/98/1/31 20
توزیع کالا و مواد غذایی بین مددجویان محاصره شده در  دریاچه سد سیمره شهرستان سیروان استان ایلام/98/1/31 10
توزیع کالا و مواد غذایی بین مددجویان محاصره شده در  دریاچه سد سیمره شهرستان سیروان استان ایلام/98/1/31 9
توزیع کالا و مواد غذایی بین مددجویان محاصره شده در  دریاچه سد سیمره شهرستان سیروان استان ایلام/98/1/31 7
صفحه ۱ از ۳ ۲ ۳

برای نظر دادن ابتدا باید به سیستم وارد شوید. برای ورود به سیستم اینجا کلیک کنید.